Skolēnu ēdināšana

Pusdienas februārī

No 19. līdz 23.februārim – edienkarte3

19.februāris – pirmdiena

20.februāris – otrdiena

21.februāris – tresdiena

22.februāris –

23.februāris –