Skolēnu ēdināšana

Pusdienas oktobrī

no 16.līdz 20.oktobrim – edienkarte2

16.oktobris – pirmdiena

17.oktobris – otrdiena

18.oktobris – tresdiena

19.oktobris – ceturtdiena

20.oktobris – piektdiena