Skolēnu ēdināšana

Pusdienas decembrī

No 11.līdz 15.decembrim – edienkarte2

11.decembrī – pirmdiena

12.decembrī – otrdiena

13.decembrī – tresdiena