Vecāku padome

2015.gada 26. novembrī plkst 18.00 34. kabinetā notiks Skolas un Vecāku padomes sēde.

Darba kārtība:

1.     2015.gada budžeta izpilde un 2016.gada budžeta projekts. /L.Petermane/

2.     2014./2015.m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti. /A. Šakale/

3.     Skolas prioritātes 2015./2016.m.g.

4.     Darbība projektā „Sirds pase”. /L. Petermane/

5.     Vecāku dienas analīze. /L. Petermane/

6.     Ziemassvētki skolā. /I.Rone/

7.     Organizatoriski jautājumi.